Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 8
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
433
0

Qəlbin səsi

09 apr 2014
Hikmət əhli buyurur ki: Əgər bir insanın tərbiyəçisi olmazsa, tərbiyə nədir bilməz. İnsan öz-özünə gözəl əxlaqlı ola bilməz. Biz kimdənsə örnək almasaq, əxlaqımızı necə dəyişdirə bilərik?
1015
0

İslamda uşaqların hüquqları

09 apr 2014
Allahın Rəsulu (s) bütün bəşəriyyətə elan edir: «Ata-anaların övlad boynunda haqqı olduğu kimi (bu haqqı ödəməyən övlad ağvalideyn sayılır, itaətsiz hesab edilir), övladların da ata-anaların öhdəsində haqları var. Bu hüquqlara riayət etməyən valideynlər ağ-övlad sayılırlar» («Muhəccətul-bəyza», c
604
0

ƏXLAQIN DƏYƏR VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

09 apr 2014
Hər bir millətin ictimai həyatı üçün lazım olan məsələlərdən biri də əxlaqdır. Əxlaq kəlməsi «xülq» sözünün cəmi və «xülq»də insanın daxili şəkli mənasındadır. Bunun müqabilində olan «xülq» sözü isə əşyanın zahiri mənasında işlədilmişdir. İnsanda olan daxili keyfiyyətlər əxlaqdır. İnsanlarda diqqət
450
0

ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏR (yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək) ictimai bir nəzarətdir

09 apr 2014
Lüğətdə “məruf” sözü “tanınmış”, “munkər” sözü tanınmamış mənasını bildirir. Beləcə, ağılın hökmü ilə yaxşı sayılan və şəriətdə əmr olunan vacib və müstəhəb işlər “məruf”, ağıl baxımından çirkin sayılan, şəriətin qadağan etdiyi haram və məkruh işlər “munkər” adlandırılmışdır.
642
0

MƏSCİDƏ GETMƏYİN İNSANA TƏSİRLƏRİ

09 apr 2014
Мəscid yer üzündə Аllаhın evi, vəhyin мərkəzi, мənəviyyаtın мənbəyi və nамаz qılаnlаr üçün cürbə-cür bərəkətin мəkаnıdır. Şəksiz bu cür мəkаndа hаzır оlмаq və dаiма оrаnı ziyаrət etмək insаnа мüsbət təsirlər bəxş edir.