Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
520
0

Dilin 20 bəlası

23 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Dil – elə bir bədən üzvüdür ki, ondan həm yaxşı şeylər üçün istifadə etmək olar, həm də günah üçün. Yəni, həm savab qazanmaq olar, həm də günah. Dilin günah və bəlaları çoxdur. Onlardan bəzisini tanıyaq:
375
0

Maddi imkanın fərqli olmasının hikməti nədir?

22 fev 2015
Ruzini insanların arasında bölən Allahdır. İstər onlar buna görə şükür etsinlər, istərsə də naşükürlük etsinlər. Bu, Allahın ümumi lütfüdür ki, hamıya şamil olur. (Tebyan)
575
0

Sileyi-rəhmin sərhədləri hara qədərdir?

20 fev 2015
və valideyn haqqına hörmət etməmək insana həm bu dünyada və həm də axirətdə böyük ziyanlar gətirər. Bu ziyanların ən mühümü isə həyanın aradan getməsi və hərislikdir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəziləri elədir ki, əgər həya olmasaydı, ana və ata haqqına, sileyir-rəhmə riayət etməzdilər”.
413
0

Xeyir işdə tələsmək, onun dəyərini artırar

11 fev 2015
“Onların hamısı bir deyil. Kitab əhlindən əməli doğru olan bir dəstə vardır ki, onlar gecə vaxtları (Allaha) boyun əyib səcdə edərək, Allahın ayələrini oxuyurlar”. (“Ali-İmran” 113).
466
0

İnsanlar arasında fərq nədəndir?

11 fev 2015
Bu dünyada elə nemətlər vardır ki, Allah onu bəzi insanlara vermişdir və bəzilərinə verməmişdir. Misal üçün, Allah bir nəfəri gözəl xəlq etmişdir, başqalarını adi, bəzilərini isə hətta çirkin. Hədislərdə oxuyuruq ki, əgər bir insan hansısa neməti istəyər və Allah ona bu dünyada verməzsə, təqvalı
553
0

Əgər insanların pis işlərinə görə Allah cəza verməkdə tələssəydi, hamı məhv olardı

09 fev 2015
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Məzlumun nifrinindən qorxun, həqiqətən o, öz haqqını Allahdan istəyər. Sübhan Allah ondan əzizdir ki, haqq istənilsin, məgər o halda ki, onu yerinə yetirsin”. (Tebyan)
350
0

Allahın rəhmətini cəzb etmək istəyən insan, gərək mehriban olsun

09 fev 2015
Günah insan cismini və ruhunu çirkləndirər və kamala çatmasına mane olar. Bəli, günah sayəsində insanın ürəyi qaralar, belə olan halda insan Allaha etdiyi ibadətlərin ləzzətini dada bilməz. Onun dərgahında bir damcı belə, göz yaşı tökə bilməz. (Tebyan)
730
0

Elmul-yəqin, haqqul-yəqin, əynul-yəqin. İmanın ən ali dərəcəsi

08 fev 2015
“Beləcə İbrahimə (atasının və qövmünün azğınlıqda olmasını öyrətdiyimiz kimi Özümüzün) göylərə və yerə olan tam malikiyyət və rübubiyyətimizi (də) göstərirdik (ki, dəlilgətirmə məqamında elmli və bacarıqlı olsun) və (həmçinin) inananlardan olması üçün”. (“Ənam” 75).
530
0

İblis (lən) dedi: “O zaman ki, təsbeh əlimdən düşürdü, mələklər onu təbərrük kimi götürür, mənə qaytarırdılar. O şey ki, məni lənətlənmiş etdi - təkəbbür və qürur idi...”

07 fev 2015
İnsan təkəbbür kimi bəyənilməyən bir sifətin sayəsində elə bir varlığa çevrilir ki, artıq başqalarının nəzəri onun üçün mühüm deyildir. Öz səhvlərinə diqqət etməz, davamlı olaraq təkəbbür zülmətində dövr vurar. İmam Əli (ə) buyurur: “Bil ki, qürur və təkəbbür düzgün işlərin əksinədir, insan ağlının
430
0

Hisslərlə deyil, əqllə seçim edin - ARAŞDIRMA

06 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Hər birimiz çox sayda insanın sevgi bağları ilə evlənib, nifrət bağları ilə ayrıldığının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bu cür ailələrdə ən çox ziyan çəkən tərəf uşaqlar olmuşdur.
339
0

Möminlər üçün böyük əcr, kəbir əcr, kərim əcr, tükənməz əcr, gözəl əcr

06 fev 2015
Qurani-Kərimə görə o möminlərin ki, ürəkləri imanla bəzənib, çirkinliklərdən uzaqdırlar, saleh əməl görər, haqqı deyər, mallarını Allah yolunda infaq edərlər – onların yeri əbədi behiştdir. (Tebyan)
465
0

Evlənənlərin özlərindən soruşduqları 4 sual - ARAŞDIRMA

04 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Evlilikdə məntiqə ehtiyac olsa da, bəzən bəzi məsələlər məntiqlə irəli gedə bilmir. Əgər qarşı tərəfin xüsusiyyətlərini qarşısınıza qoysalar və siz hamısına yaxşı qiymət versəniz, onun yenə də ideal həyat yoldaşı olacağı sizin üçün isbat olmaz.
466
0

Evlərimizi mələklərin sakin olduğu fəzaya necə çevirək?

04 fev 2015
Bizim ailəmizdə və cəmiyyətdə olan bir çox problemlərimizin səbəbi – evlərimizin və dünyanın mələklərdən boş qalmasıdır. Bu mehriban varlıqlar yerlərini şeytanlara veriblər. Çünki, biz onların var olması üçün lazım olan fəzanı yaratmamışıq. Onlar da bizi tərk etməkdən savayı yol görməyiblər.
439
0

Stressi necə dəf etməli? - ARAŞDIRMA

04 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Stressi azaltmaq və zehnin iş fəaliyyətini gücləndirmək üçün gərək o cümlədən, yemək rejimimizə diqqət edək. Adət etdiyimiz yemək rejimini dəyişdirmək, istirahət və gəzinti bizə faydalı təsir edər.
426
0

40 yaş qətiyyən böhran deyildir

04 fev 2015
Tebyan saytına istinadən) 40 yaşa çatan xanımlar üçün ola bilsin ki, həyat daha çətin görünsün. Çünki bu yaşda olan insanların həyatında mühüm dəyişikliklər baş verir. İş yerində hiss edir ki, daha cavanlar daha fəaldır. Ona görə də peşəsində daha ali dərəcəyə çatmaq üçün çalışıb, çabalayar.
608
0

Diqqətsiz qılınan namaz qara halda səmaya qaldırılar

01 fev 2015
Əmirəl-möminin (ə) Muhəmməd ibni Əbu Bəkrə yazdığı məktubda buyurur: “Namazının vaxtına nəzarət et, onu öz zamanında qıl. Onu bekar olduğun üçün nə vaxtından tez qıl və nə də hansısa işinə görə onu vaxtından təxirə salma”. (Tebyan)
544
0

Bu halda tövbə qəbul olunmaz

31 yan 2015
İnsan ixtiyar sahibidir. İstəsə iman gətirər, istəsə küfr edər. Öz imanında sabit də qala bilər, ya da küfrünə davam edə bilər. İstəsə tövbə edər, istəsə günahını davam etdirər. (Tebyan)
395
0

Qəyyum olmaq Allah rizası dairəsində mümkündür

30 yan 2015
Allah Təala həm qadına və həm də kişiyə qüdrət və xüsusi güc nəsib etmişdir. Allah Təbarəkə və Təala Öz hikməti ilə kişilərin bəzi qabiliyyətlərini qadınlarınkından çox etmişdir. Ona görə də ailənin məsuliyyətini onun öhdəsinə qoymuşdur. Əgər bu mövzuya diqqətlə nəzər salınsa, görərik ki, bu
386
0

Dünyanın, bərzəxin və axirətin fərqi

30 yan 2015
Əllamə Təbatəbai dünya, bərzəx və axirət haqqında buyurur:: Əllamə Təbatəbai dünya, bərzəx və axirət haqqında buyurur: “Bu aləm, yəni maddi aləm özündən əvvəlki aləmin məluludur (nəticəsidir). O aləm bu aləmin illətidir (səbəbidir). Bu yolla mövzu davam edər. Hər bir aləm özündən sonrakı aləmin
385
0

Nemətin şükrü - Allahın haramlarından çəkinməkdir

27 yan 2015
“Və (yada salın) o zaman(ı) ki, İbrahim və İsmail evin (Kə’bənin) təməlini ucaldırdılar (və deyirdilər): «Ey Rəbbimiz, (bu əməli) bizdən qəbul et ki, həqiqətən, eşidən və bilən Sənsən!»”. (“Bəqərə” 127).