Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
1128
0

Ayətullah Behcət: “Əgər kamala çatmağımızı istəyiriksə, gərək Allahın dostu olaq” - Böyük arifin 6 nəsihəti

13 fev 2016
Ayətullah Behcet Əhli-beyt (ə) məktəbinin böyük alimlərindən olmuşdur ki, bizlərə bəzi nəsihətləri vardır. (Tebyan)
873
0

Ayətullah Behcətin iki mühüm tapşırığı

17 may 2015
Höccətul-İslam vəl-müslimin Məhəmməd Ruhi bildirdi ki, namazı əvvəl vaxtında qılmaq və günahlardan uzaqlaşmaq Ayətullah Behcətin ən çox tapşırdığı iki əməl idi
437
0

Bu gün Behcət ağanın nəcib ruhunun mələkut aləminə yüksəlməsindən 6 il keçir

17 may 2015
«İnna lillah və inna ileyhi raciun» - «Həqiqətən, biz hamımız Allahdanıq və qayıdış Ona doğrudur»
375
0

Hiss olunan gözəllik, hiss olunmayan gözəllik və əqli gözəllik

12 may 2015
Gözəllik elə bir sözdür ki, dilə gələn zaman gözəllik nümunələri zehnimizdə canlanır: gözəl təbiət, gözəl səma, gözəl insan kimi. Halbuki, gözəllik daha dərin bir mənaya malikdir. Gözəllik elə bir şeydir ki, insan onu görən zaman qəribə bir rahatlıq varlığını bürüyər. Ondan gözünü çəkə bilməz.
515
0

Nəhcül-bəlağə kamillik kitabıdır

11 may 2015
Nəhclü-bəlağə, Seyyid Rəzinin həzrət Əlinin (ə) sözlərinin bir hissəsini toplayaraq bir məcmuə və toplum şəklinə saldığı kitabın adıdır.
536
0

İmam Mehdi (ə.f) sünni mənbələrində

11 may 2015
İmam Mehdiyə (ə.f) etiqad bəsləmək təkcə şiələrə xass xüsusiyyət deyil. Belə ki, sünnilərin də nüfuzlu alimləri bir çox səhabə və tabeindən bu barədə nəql olunmuş hədisləri öz kitablarında qeyd etmişlər. Sünni məzhəbinin Hənəfi, Şafei, Maliki, Hənbəli kimi alimlərinin kitablarında Peyğəmbərin (s)
416
0

Şeytan (lən) hansısa fikri beynimizə təlqin edə bilər, amma davam etdirmək öz əlimizdədir

11 may 2015
Ağıl və təfəkkürün İslam dinində yeri böyükdür. O qədər möhtərəm və müqəddəsdir ki, hər bir insan onu arzu edər. Heç bir insan öz cahilliyi ilə iftixar etməz. Ağıl insanı günahdan saxlayar və insana nəsihət verər. İnsanı xata və təhlükədən qoruyar. (Tebyan)
370
0

Xəsislik tamahkarlıqla birgə olanda, həmin insanda iman olmaz

30 apr 2015
İmam Əli (ə) buyurur: “Xəsis o kəsdir ki, İlahi və insani vəzifəni yerinə yetirməkdən boyun qaçırdar”.
408
1

Evlənəndən qabaq gözlərini geniş aç, evlənəndən sonra gözünün birini bağla

30 apr 2015
Belə bir deyim vardır ki, evlənməzdən əvvəl gözlərini geniş aç və hətta başqasından belə borc al.
358
0

Qeybə iman bəsləmək – möminin sifətlərindəndir

20 apr 2015
Qeyb aləmi dedikdə mələkut aləminin nuru və varlıqları nəzərdə tutulur. Allah, vəhy, mələklər və məad kimi hissiyyatın dərk edə bilmədiyi şeylər qeyb aləminə aiddir. (Erfan)
639
0

Yetimin başına məhəbbətlə əl çəkən insana, əlini çəkdiyi hər bir tükün sayı qədər savab yazılır

20 apr 2015
Uşaqlar – sanki məsum bir mələkdirlər. Onlar bu qədər məsum olduqlarına görə bizim üçün bu qədər əzizdirlər. Biz özümüzdən asılı olmayaraq uşaqları sevirik - istər onları tanıyaq, istərsə də yox. (Tebyan)
354
0

Ana və bala münasibətinə həsəd aparmaq yerinə, həyat yoldaşınızın yanında qərar tutun

16 apr 2015
Bu günün bəzi gəlinləri belə düşünür ki, heç bir ana gərək öz oğluna bağlı olmasın. Çünki onların nəzərinə görə, belə bir şey dünyanın heç bir yerində mövcud deyildir. Bu, çox yanlışdır.
482
0

İslam dini heyvanların da haqqına riayət etməyi tələb edir

16 apr 2015
Əgər Məsumlardan (ə) gələn hədislərə müraciət etsək görərik ki, İslam dini heyvanlara münasibətdə də diqqətli və onların haqlarına riayət edən ən üstün dindir. (Tebyan)
411
0

Kəramətlə möcüzənin fərqi

16 apr 2015
İlahi övliyalar bəzən elə iş görə bilirlər ki, adi insanlar üçün fövqəladə sayılır. Çünki adi insanlar bu işləri görə bilmirlər. Bütün İlahi övliyaların həyatı bu kəramətlə doludur. Nəticədə adi insanların Allaha olan etiqadı güclənər və imanları artar. (Tebyan)
469
0

Həqiqi tövbə edənin xətası, gözətçi mələklərin yaddaşından silinər

14 apr 2015
Həyatımızda elə fürsətlər yaranır ki, bizim üçün çox dəyərlidir. Bu fürsətlərin bir çoxu dəfələrlə təkrar olunar. Lakin elə fürsətlər vardır ki, çox nadir hallarda təkrar olunur. Bu fürsətlərin gərək qədrini bilək və ondan ən yaxşı şəkildə istifadə edək. (Tebyan)
391
0

Həqiqi bəndəliyin formulu

10 apr 2015
Allah Təala Həzrət Adəmə (ə) yardım edir və ona elə sözləri öyrədir ki, onların vasitəsilə tövbəsi qəbul olsun.
433
0

Şəfaət verənin Allahdan icazəsi olur

08 apr 2015
Quranın toxunduğu bəhslərdən biri də şəfaət mövzusudur. Quran ayələrindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, o kəs ki, şəfaət edər, gərək Allah tərəfindən icazəyə malik olsun. Quranın bir neçə ayəsində bu mövzuya işarə edilmişdir. (Tebyan)
662
0

Ətraf mühiti təmiz saxlamaq imandandır

04 apr 2015
İslam dini həm bizi tanıyır, həm də mühitimizi. Ona görə də bizimlə ətraf mühit arasında olan rabitəyə dəqiq tərif verə bilir. Bu rabitə müvəqqəti deyildir. Çünki hər birimiz Allahın xəlq etdikləriyik. Biz elə yaradılmışıq ki, ətraf mühitdən ayrılmazıq. (Tebyan)
956
0

Sileyi-rəhm əməli pak edər, ruzini artırar, bəlanı dəf edər, Qiyamət hesabını asan edər, əcəli təxirə salar

02 apr 2015
Hər birimizin evində baharın gəlişini hiss etmək olar. Hər birimiz bu bayram günlərində çox sayda qonaq qəbul edib, yola salmışıq.