Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 7
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s

Tövbə

09 apr 2014
Həzrət Peyğəmbər (s) son xütbəsində və etdiyi son moizəsində tövbə və bəndənin günah və itaətsizlikdən Allaha doğru qayıtması barədə danışaraq belə buyurur: «Kim ölümündən bir il qabaq tövbə etsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər».

Təqva, Zikr və “Allah İpi”

09 apr 2014
Ey oğlum! Sənə Allah qarşısında pəhrizi (təqvanı) vəsiyyət edirəm; Onun göstərişlərinə diqqətli olasan, qəlbini Onun zikri ilə abad edəsən, Onun ipindən yapışasan. Əgər bu vasitədən tutsan, səninlə Allah arasında bu bağlılıq ipindən möhkəm nə ola bilər?! (Əlinin (ə) oğlu Həsənə (ə) vəsiyətindən)
290
0

Tanrıya Açıq Məktub - Unudulmuş Tanrı və uduzulmuş bəndə

09 apr 2014
Öncə Eşq Olsun Gözəl, Sevimli, Mərhəmətli, Qüdrətli, Dövlətli və Söhrətli Uca Tanrıya ! Ki, O Böyük Yaradan, Ilahi Sevginin və Ilahi Gözəlliyin Son Aspekti, Hamının Aradığı Mütləq Həqiqət, Sonsuz Hakimiyyət Sahibi Kimi Saysız Dünyaları Ədalətlə Idarə Etmək Iqtidarında Olduğunu Kainatın Düzənindəki

Hicab İslam dinin qadın ismətinə və qadın şəxsiyyətinə verdiyi ən böyük dəyərdir.

09 apr 2014
Bismillahir Rəhmanir Rəhim Geyim insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Insanın öz bədəninin müəyyən hissələrini örtməsi onun fitrətindən doğan bir hissdir. Odur ki, "insanların geyimdən istifadə etmələri fitridir" deyənlər əsla yanılmırlar. Çünki bu iddianı Qurani-kərim də təsdiqləyir. Allah-taala
426
0

Hicablısan, ya başıbağlı ?

09 apr 2014
Bir gün bu gözəllik, bu sağlamlılıq hamısı gedəcək. Hicablısan, ya başıbağlı ? Bu sualı oxuyanlar düşünə bilərlər ki, hicablı elə başıbağlı deyilmi? Bəli, hicablı başıbağlıdır, ancaq hər başıbağlı hicablı deyildir.

Namaz qılmaq və onu tərk etmək haqqında

09 apr 2014
HAYYƏ ALƏSSALƏH Həzrəti Rasulullah:"Nаmаzа еtinаsızlıq göstәrәn kişi vә qаdınlаrı Аllаh оn bеş bәlаyа düçаr еdәr." Nаmаz İslаm ümmәtinә vаcib еdilmiş ilk ilаhi vәzifәdir. İnsаn öz ömrünün sоn аnlаrınаdәk bu vәzifәni yеrinә yеtirmәyә bоrcludur. Nаmаz digәr vаcib göstәrişlәrdәn fәrqli оlаrаq әn

Vəsvəsə - ən böyük düşmən!

09 apr 2014
Vəsvəsə böyük günahlardandır. İnsanı bədbəxtliyə düçar edir. Ailələrin dağılmasına, talaqla nəticələnməsinə, övladların zərbə görməsinə səbəb olur. Şeyx Kuleyni “ Üsuli-kafi ” kitabının birinci cildində İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, “ Əgər vasvas adamın özündən soruşsanız ki, bu əməl ağıla

Tövbə et, inşəallah, bağışlanarsan!

09 apr 2014
Tövbə et, inşəallah, bağışlanarsan! İlahi məğfirət və rəhmətdən naümid olmaq - böyük günahdır. Belə ki, Allah rəhmətindən ümidsizliyə səbəb olan şey, Allahın sonsuz rəhmət və kərəminə zəif etiqaddan irəli gəlir. Qurani-Məcid onları kafirlərin sifətlərindən qərar vermiş və buyurmuşdur: “Ey mənim
352
0

NƏFS XƏSTƏLİKLƏRİNİ MÜALİCƏ ETMƏYƏ DAİR QƏRAR

09 apr 2014
Nəfs xəstəliklərini tanıdıqdan, xəstə oldu-ğumuza yəqin etdikdən sonra müalicəni dərhal başlamalıyıq. Bu mərhələnin ən mühüm mövzusu qərar və iradədir. Əgər doğrudan da özümüzü pisliklərdən, çirkin əxlaqdan paklamaq istəsək bunu hökmən edə bilərik. Lakin məsələni kiçik və əhəmiyyətsiz hesab etsək
391
0

Ədəb kamilliyin gərəyidir

09 apr 2014
İmam Əli (ə) buyurub: “Ataların öz övladlarına qoyduqları ən yaxşı miras ədəbdir”. Ədəb-gözəl tərbiyə və gözəl sifətlərlə zinətlənmək, insanı utanılacaq işlərdən qoruyan bir hal deməkdir. Ədəb, insanın şərəfidir, mənəvi dayağıdır. Ədəb, insanın nəfsin çirkin arzularına uymağına mane olur, qoruyur.
287
0

RƏSULULLAH (S) VƏ CAVANLAR

09 apr 2014
Gənclər öz cavanlıq dövrlərinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, həm tərbiyəyə yatımlı, həm də yenilikçi və rəngarənglik sevərdilər. Onlar proqramlı, yekcins həyatdan yorulurlar. Cəmiyyətin tə’lim-tərbiyə qurumları o zaman müvəffəqiyyət qazanır ki, gənclərin zövqünü oxşayacaq növbə-növ proqramlar

İslamda əxlaqi inkişaf amilləri

09 apr 2014
İnsanın orqanizminin sağlamlığı vacib olduğu kimi ruhunun sağlamlığı da zəruridir. Tibb еlmi orqa-nizmin sağlamlığını, əxlaq еlmi isə ruhun saflığını təmin еdir. Əxlaq - insani məsləkdən bəhs еdən еlmdir. Əxlaq ixtiyari olaraq xеyir işlər görmək və çirkin işlərdən uzaq olmaqla insani kamilliyə
377
0

İslamda uşaqlarən haqqı

09 apr 2014
Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəli cəmiyyətdə olan qarışıqlıqlar çox vaxt uşaqların əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Hətta uşaqların valideynləri belə, öz övladlarına əziyyət verməkdən çəkinmirlər. Buna görə də bu günkü mövzumuz uşaqlarla bağlı olacaq. Məqaləmizi 4-cü İmam Həzrət
461
0

Qəlbin səsi

09 apr 2014
Hikmət əhli buyurur ki: Əgər bir insanın tərbiyəçisi olmazsa, tərbiyə nədir bilməz. İnsan öz-özünə gözəl əxlaqlı ola bilməz. Biz kimdənsə örnək almasaq, əxlaqımızı necə dəyişdirə bilərik?
1092
0

İslamda uşaqların hüquqları

09 apr 2014
Allahın Rəsulu (s) bütün bəşəriyyətə elan edir: «Ata-anaların övlad boynunda haqqı olduğu kimi (bu haqqı ödəməyən övlad ağvalideyn sayılır, itaətsiz hesab edilir), övladların da ata-anaların öhdəsində haqları var. Bu hüquqlara riayət etməyən valideynlər ağ-övlad sayılırlar» («Muhəccətul-bəyza», c
624
0

ƏXLAQIN DƏYƏR VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

09 apr 2014
Hər bir millətin ictimai həyatı üçün lazım olan məsələlərdən biri də əxlaqdır. Əxlaq kəlməsi «xülq» sözünün cəmi və «xülq»də insanın daxili şəkli mənasındadır. Bunun müqabilində olan «xülq» sözü isə əşyanın zahiri mənasında işlədilmişdir. İnsanda olan daxili keyfiyyətlər əxlaqdır. İnsanlarda diqqət
485
0

ƏMR BE MƏRUF VƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏR (yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək) ictimai bir nəzarətdir

09 apr 2014
Lüğətdə “məruf” sözü “tanınmış”, “munkər” sözü tanınmamış mənasını bildirir. Beləcə, ağılın hökmü ilə yaxşı sayılan və şəriətdə əmr olunan vacib və müstəhəb işlər “məruf”, ağıl baxımından çirkin sayılan, şəriətin qadağan etdiyi haram və məkruh işlər “munkər” adlandırılmışdır.
656
0

MƏSCİDƏ GETMƏYİN İNSANA TƏSİRLƏRİ

09 apr 2014
Мəscid yer üzündə Аllаhın evi, vəhyin мərkəzi, мənəviyyаtın мənbəyi və nамаz qılаnlаr üçün cürbə-cür bərəkətin мəkаnıdır. Şəksiz bu cür мəkаndа hаzır оlмаq və dаiма оrаnı ziyаrət etмək insаnа мüsbət təsirlər bəxş edir.