Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » Səhifə 4
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
247
0

Ağıllı insan sirrini tanımadığı kəslərə verməz

15 fev 2015
Müsəlmanların bir-biri ilə dostluq meyarları iman üzərində olmalıdır. Fitnəkar düşmənlə dost olmaq isə ağılsızlığın nişanəsidir.
462
0

Hər kim övladını sevindirərsə, Qiyamət günü Allah onu sevindirər

15 fev 2015
Məsumlarımız (ə) uşaq şəxsiyyətinə böyük dəyər verirdilər. Başqalarını da uşaqları sevməyə və onlara hörmət etməyə dəvət edirdilər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həzrət Musa (ə) Allaha buyurur: “Allahım! Hansı əməl Sənin yanında daha layiqlidir?”. Cavab gəlir: “Uşaqları sevmək. Çünki onların fitrətində
1097
0

Həyat yoldaşları bir-birlərinə sevgi ilə baxanda, Allah da onlara rəhmətlə nəzər salar

13 fev 2015
Allah Təala insan fitrətinə sevgi hissi qoymuşdur ki, Öz eşqinin cilvəsini onda müşahidə etsin. Cavanlar nişanlı olan zaman həmin dövrün öz ab-havasında olur. Bu dövrdə insan ola bilər ki, müstəqil qərarlar versin. Lakin elə ki, evlənir, gərək müəyyən məsələlərdə həyat yoldaşı ilə məsləhətləşsin.
239
0

İslam dinində bəxtin gətirməsi deyilən bir şey yoxdur

12 fev 2015
Hər kəs bu dünyaya gələn zaman tale dəftəri ağ və eybsiz olur. Hər bir insan öz əməli ilə onu qaraldır. Ustad Mütəhhəri Əmirəl-möminin (ə) bu kəlamına işarə edərək buyurur: “Əgər bizim cavanların zehni haqq mövzuları ilə dolmazsa, haqsız mövzularla dolar”. Ona görə də biz gərək çalışaq ki, onların
269
0

Uğursuzluq nəhsdən deyil, günahdandır

12 fev 2015
Qədim yunan və romalılardan tutmuş, insanlar hər bir hadisənin necəliyinə görə talelərini yozmaq istəyirdilər. Ona görə də fala baxır və gələcəkdən xəbər vermək istəyirdilər. (Tebyan)
295
0

Mömin insanın hacətini yerinə yetirmək 10 təvafdan daha üstündür

12 fev 2015
Allah yanında ən sevimli bəndə o kəsdir ki, bəşər ailəsinə faydalı olsun və ailəsini sevindirsin. (Tebyan)
396
0

Xeyir işdə tələsmək, onun dəyərini artırar

11 fev 2015
“Onların hamısı bir deyil. Kitab əhlindən əməli doğru olan bir dəstə vardır ki, onlar gecə vaxtları (Allaha) boyun əyib səcdə edərək, Allahın ayələrini oxuyurlar”. (“Ali-İmran” 113).
443
0

İnsanlar arasında fərq nədəndir?

11 fev 2015
Bu dünyada elə nemətlər vardır ki, Allah onu bəzi insanlara vermişdir və bəzilərinə verməmişdir. Misal üçün, Allah bir nəfəri gözəl xəlq etmişdir, başqalarını adi, bəzilərini isə hətta çirkin. Hədislərdə oxuyuruq ki, əgər bir insan hansısa neməti istəyər və Allah ona bu dünyada verməzsə, təqvalı
531
0

Əgər insanların pis işlərinə görə Allah cəza verməkdə tələssəydi, hamı məhv olardı

09 fev 2015
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Məzlumun nifrinindən qorxun, həqiqətən o, öz haqqını Allahdan istəyər. Sübhan Allah ondan əzizdir ki, haqq istənilsin, məgər o halda ki, onu yerinə yetirsin”. (Tebyan)
332
0

Allahın rəhmətini cəzb etmək istəyən insan, gərək mehriban olsun

09 fev 2015
Günah insan cismini və ruhunu çirkləndirər və kamala çatmasına mane olar. Bəli, günah sayəsində insanın ürəyi qaralar, belə olan halda insan Allaha etdiyi ibadətlərin ləzzətini dada bilməz. Onun dərgahında bir damcı belə, göz yaşı tökə bilməz. (Tebyan)
633
0

Ailənin xoşbəxt olması üçün sadə reseptlər

09 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Ailə həyatı çox qarışıq bir məsələdir, bəzən gözlənilməyən bir rəftar – yersiz söz və ya adət etdiyi gündəlik cümlələr böyük çətinliyə çevrilə bilir. Cütlər arasındakı rabitəni böhrana salır. Ola bilsin ki, kiçik gərginliklər tələskənlik üzündən a
503
0

Ailədə sevgi görməyən insanların xüsusiyyətləri

09 fev 2015
Tebyan saytına istinadənMüştərək həyatı öz təsiri altına sala bilən amillərdən biri - ictimai və sevgi büluğuna çatmamaqdır. Bir-biri ilə ailə quran hər iki tərəf o zaman ki, bir-biri ilə görüşər, bu amil ortaya çıxmaz və sonradan ailə qurandan sonra özünü göstərər.
1114
0

Ana ilə qız ən yaxşı dost və rəfiqə ola bilər

08 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Tarix boyu qadınlar yeni nəslin tərbiyəçiləri kimi tanınmışdılar. Onlar fitrətlərinə qoyulmuş istedadlara görə uşaqlara qulluq edir, ev işləri ilə məşğul olurlar. Başqa sözlə desək, evin daxili işləri kimi ağır vəzifə qadınların çiyninə qoyulmuşdur.
705
0

Elmul-yəqin, haqqul-yəqin, əynul-yəqin. İmanın ən ali dərəcəsi

08 fev 2015
“Beləcə İbrahimə (atasının və qövmünün azğınlıqda olmasını öyrətdiyimiz kimi Özümüzün) göylərə və yerə olan tam malikiyyət və rübubiyyətimizi (də) göstərirdik (ki, dəlilgətirmə məqamında elmli və bacarıqlı olsun) və (həmçinin) inananlardan olması üçün”. (“Ənam” 75).
509
0

İblis (lən) dedi: “O zaman ki, təsbeh əlimdən düşürdü, mələklər onu təbərrük kimi götürür, mənə qaytarırdılar. O şey ki, məni lənətlənmiş etdi - təkəbbür və qürur idi...”

07 fev 2015
İnsan təkəbbür kimi bəyənilməyən bir sifətin sayəsində elə bir varlığa çevrilir ki, artıq başqalarının nəzəri onun üçün mühüm deyildir. Öz səhvlərinə diqqət etməz, davamlı olaraq təkəbbür zülmətində dövr vurar. İmam Əli (ə) buyurur: “Bil ki, qürur və təkəbbür düzgün işlərin əksinədir, insan ağlının
431
0

Nümunəvi ər olmaq mümkündür - ARAŞDIRMA

07 fev 2015
Kişilərin heç də hamısı yüksək maaş alan və zahiri cəhətdən gözəl olan deyildir. Bir çoxlarının evi və maşını yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, həyat yoldaşları onları sevir və hörmət edirlər.
416
0

Hisslərlə deyil, əqllə seçim edin - ARAŞDIRMA

06 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Hər birimiz çox sayda insanın sevgi bağları ilə evlənib, nifrət bağları ilə ayrıldığının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bu cür ailələrdə ən çox ziyan çəkən tərəf uşaqlar olmuşdur.
322
0

Möminlər üçün böyük əcr, kəbir əcr, kərim əcr, tükənməz əcr, gözəl əcr

06 fev 2015
Qurani-Kərimə görə o möminlərin ki, ürəkləri imanla bəzənib, çirkinliklərdən uzaqdırlar, saleh əməl görər, haqqı deyər, mallarını Allah yolunda infaq edərlər – onların yeri əbədi behiştdir. (Tebyan)
450
0

Evlənənlərin özlərindən soruşduqları 4 sual - ARAŞDIRMA

04 fev 2015
(Tebyan saytına istinadən)Evlilikdə məntiqə ehtiyac olsa da, bəzən bəzi məsələlər məntiqlə irəli gedə bilmir. Əgər qarşı tərəfin xüsusiyyətlərini qarşısınıza qoysalar və siz hamısına yaxşı qiymət versəniz, onun yenə də ideal həyat yoldaşı olacağı sizin üçün isbat olmaz.
443
0

Evlərimizi mələklərin sakin olduğu fəzaya necə çevirək?

04 fev 2015
Bizim ailəmizdə və cəmiyyətdə olan bir çox problemlərimizin səbəbi – evlərimizin və dünyanın mələklərdən boş qalmasıdır. Bu mehriban varlıqlar yerlərini şeytanlara veriblər. Çünki, biz onların var olması üçün lazım olan fəzanı yaratmamışıq. Onlar da bizi tərk etməkdən savayı yol görməyiblər.