Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » Səhifə 5
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
261
0

Əli (ə) fədakarlığı

16 apr 2014
İslami qardaşlıq siğəsi İslam dininin ictimai qanunlarındandır. Peyğəmbər (s) müxtəlif yollarla bu əlaqəni yaratmaq və onu genişləndirmək üçün çox şeylər etmişdir. O, cümlədən Peyğəmbər (s) Mədinəyə gəldikdən sonra Mühacirlər (hicrət etmiş müsəlmanlar) və Ənsar (Peyğəmbərin (s) Mədinədəki

İmam Huseynin (ə) dünyaya gəlişi

16 apr 2014
İmam Əli (ə)-a dördüncü hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 3-də Allah taala tərəfindən bir oğul əta edildi. Əli (ə) kimi müqəddəs bir kişinin varlığından mayalanıb, dünya qadınlarının sərvəri olan Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) ətəyində dünyamıza hədiyyə kimi göndərilən bu vilayət günəşi öz gəlişi ilə
399
0

HƏZRƏT MƏSUMƏNİN (Ə) HƏYATI

16 apr 2014
MÜBARƏK adı: Fatimə Ləqəbləri: Məsumə, Əhli-beyt Kəriməsi, Sitti, Fatimeyi-Kubra Atası: Yeddinci imam Musa ibn Cəfər (ə) Anası: Nəcmə xatun (imam Rizanın (ə) anası) Doğulduğu il: 173-cü hicri-qəməri ili Doğulduğu ay: Zilqədə ayının biri Doğulduğu yer: Mədinə şəhəri Vəfat etdiyi il: 201-ci
371
0

Azərbaycan və Əhli-Beyt (ə)

16 apr 2014
Əhli-Beyt (ə) məktəbinin Azərbaycana Şah İsmayılın dövründə gəlməsini iddia edənlər var. Ancaq bir çox tarixi mənbələr və Azərbaycanda qorunub saxlanılmış tarixi abidələr bunun tam əksini sübut edir.
657
0

Əhli-beyt (ə) Quranda

16 apr 2014
Əhli-beytin (ə) imamətini göstərən ayələr Belə ayələrə misal olaraq أولى الأمر (ixtiyar sahibləri) ayəsini göstərmək olar: Allah-taala Qurani-Kərimdə buyurur: يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنكم‏ Ey iman gətirənlər! Allaha,
321
0

IMAM MӘHDI ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ON DÖRDÜNCÜ MӘ᾽SUM IMAM MӘHDI ӘLEYHISSALAM
420
0

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ON ÜÇÜNCÜ MӘ᾽SUM IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Həsən Ləqəbi: Әskəri Künyəsi: Әbuməhəmməd Atası: Həzrət imam Әliyyən Nəqi (ə) Təvəllüdü: Hicri 232-ci il Imamlıq müddəti: 7 il Ömrü: 28 il Şəhadəti: 260-cı Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mö᾽təmid tərəfindən şəhid edildi.
263
0

IMAM ӘLIYYӘN-NӘQI ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ON IKINCI MӘ᾽SUM IMAM ӘLIYYӘN-NӘQI ӘLEYHISSALAM
348
0

IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ON BIRINCI MӘ᾽SUM IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Mühəmməd Ləqəbi: Təqi və Cavad Künyəsi: Әbu Cə᾽fər Atası: Həzrət imam Rza (ə) Təvəllüdü: Hicri 195-ci il Imamlıq müddəti: 17 il Ömrü: 25 il Şəhadəti: 220-ci Hicri-qəməri ilində Mö᾽təsimin əmri ilə və arvadının əlilə
375
0

IMAM RZA ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ONUNCU MӘ᾽SUM IMAM RZA ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Әli Ləqəbi: Rza Künyəsi: Әbülhəsən Atası: Həzrət imam Museyi Kazim (ə) Imamlıq müddəti: 21 il Ömrü: 55 il Vəfatı: 203-cü Hicri-qəməri ilində Abbasai xəlifəsi Mə᾽mun tərəfindən zəhərlənib şəhid oldu. Məzarı: Iran Məşhəd şəhəri.
461
0

IMAM MUSEYI KAZIM ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
DOQQUZUNCU MӘ᾽SUM IMAM MUSEYI KAZIM ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Musa Ləqəbi: Kazim Künyəsi: Әbülhəsən Atası: Həzrət imam Sadiq (ə) Təvəllüdü: Hicri 128-ci il Imamlıq müddəti: 35 il Ömrü: 54 il Şəhadəti: 182-ci Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Harunun əmri ilə zəhərlənərək şəhid edildi.
363
0

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
BEŞINCI MӘ᾽SUM IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Hüseyn (ə) Ləqəbi: Seyyidüş-şühəda Künyəsi: Әbu Abdullah Atası: Әli (ə) Anası: Fatimeyi-Zəhra (s) Babası: Peyğəmbər (s) Doğum ili: Hicri 4-cü il Imamlıq müddəti: 10 il Ömrü: 57 il Şəhidlik: Hicri 61-ci ildə Yezidin əmri ilə şəhid
317
0

IMAM CӘ᾽FӘR SADIQ ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
SӘKKIZINCI MӘ᾽SUM IMAM CӘ᾽FӘR SADIQ ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Cə᾽fər Ləqəbi: Sadiq Künyəsi: Әbu Abdullah Atası: Həzrət Məhəmməd Baqir (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 80-cı il Imamlıq müddəti: 31 il Ömrü: 68 il Şəhadət olduğu tarix: Hicri 148-ci ildə Abbasai xəlifəsi Mənsurun əmri ilə
419
0

IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
YEDDINCI MӘ᾽SUM IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Məhəmməd Ləqəbi: Baqir Künyəsi: Әbu Cə᾽fər Atası: Həzrət Səccad (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 58-ci il Imamlıq müddəti: 23 il Ömrü: 59 il Şəhadət olduğu tarix: Hicri 114-cü il Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı.
319
0

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAM

16 apr 2014
ALTINCI MӘ᾽SUM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Әli Ləqəbi: Səccad və Zeynül-abidin Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Həzrət Hüseyn (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci il Imamlıq müddəti: 35 il Ömrü: 57 il Şəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu. Məzarı: Mədinədə Bəqi

İMAM HӘSӘN ӘLEYHİSSALAM

16 apr 2014
Adı: Həsən Ləqəbi: Müctəba Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Әli (ə) Anası: Fatimeyi-Zəhra (s) Babası: Peyğəmbər (s) Doğum ili: Hicri 3-cü il İmamlıq müddəti: 10 il Ömrü: 48 il Şəhadəti: Hicri 50-ci ildə, Müaviyənin təhriki ilə arvadı Cü᾽də tərəfindən zəhərləndi. Məzarı: Mədinə, Bəqi qəbristanlığı.
285
0

İMAM ӘLI (Ə) ӘLEYHİSSALAM

16 apr 2014
İKİNCİ MӘ᾽SUM İMAM ӘLİ (Ə) ӘLEYHİSSALAM Adı: Әli Ləqəbi: Әmirəl-mö᾽minin Künyəsi: Әbül-Həsən Doğulduğu tarix: Hicrətdən 23 il əvvəl Xəlifəliyi: Hicrətdən 35 il sonra Xəlifəlik müddəti: 5 il Ömrü: 63 Şəhadəti: Hicri 40-cı ildə xaricilərdən olan Ibni Mülcəm (lə᾽) adlı bir şəxs tərəfindən qətlə
335
0

ƏHLİ-BEYT (Ə) QURANDA

16 apr 2014
Qurani-kərim düşüncə, qanun və hikmət qaynağıdır. Quranda olan kəlamların hamısı vəhy və Allahın müqəddəs ayələridir ki, insanların həyat və məişət qanunlarını göstərmək və müəyyən etmək üçün nazil olmuşdur. Bütün müsəlmanlar bilirlər ki, bu qanunlar şəriət və həyatın bütün sahələrini əhatə edir və

ƏHLİ-BEYT KİMLƏRƏ DEYİLİR?

16 apr 2014
”Əhli-beyt” sözü lüğətdə “ev əhli” mənası verməsinə baxmayaraq, din terminində İslam Peyğəmbərinin ailəsi, övladları məfhumunu daşıyır və yalnız xüsusi şəxslərə aid edilir. Bu şəxslərin kim olması Peyğəmbərin özündən nəql olunan onlarca rəvayətdə açıq-aşkar bəyan edilmişdir. Bu rəvayətlərdə yalnız