Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
613
0

Örnək qadın: Həzrəti Fatimə (s.ə.)

13 apr 2014
Özü üçün örnək və nümunə seçməyən çox az insan təsəvvür etmək olar
484
0

Bəşər asimanının parlaq ulduzu – Xanım Fatiməyi-Zəhra (s.ə)

13 apr 2014
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Yaşadığımız günlər Həzrət Fatimənin (s.ə.) mübarək mövludu ilə bağlı günlərdir. Bu günlərin əhəmiyyəti, Xanımın (s.ə.) mübarək şəxsiyyəti ilə bağlı idealların dərk edilməsi ilə səciyyələnir. Həzrət Zəhranın (s.ə.) mübarək şəxsiyyəti – yalnız Allaha tapınmağın, ötəri
413
0

Bir tuluq su ilə susuz qalan Əbazər

13 apr 2014
Deyerler.org:Yayın axırları idi, çox isti idi. Quraqlıq və susuzluq Mədinə əhlini əldən salmışdı. İnsanlar təzə rahat nəfəs almaq istəyirdilər ki, Həzrət Peyğəmbər (s) toplanmağı əmr etdi.
294
0

Sonuncu Peyğəmbərin Şəninə

13 apr 2014
Varlığın lövhəsinə ilk söz yazanda qələm, ‐ Əhmədin ʺəlifʺini yazıbdır onda qələm.
394
0

ALLAH RƏSULUNUN (s) TӘRCÜMЕYİ-HАLI BESƏTDƏN (PEYĞƏMBƏRLİKDƏN) ÖNCƏ

13 apr 2014
Hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) risаlәtdәn qаbаqkı tәrcümеyi-hаlı nеcә оlmuşdur? Dünyаnın bütün pеyğәmbәrlәri аrаsındа Pеyğәmbәri-әkrәm tаm аydın tаriхi оlаn yеgаnә Pеyğәmbәrdir. О hәzrәtin çох аydın kеçmişindәn ümmiliyi - mәktәbә gеtmәyib dәrs охumаmаsı оlub. Qurаndа bu mәsәlә хаtırlаnmışdır. О zаmаn hәmin
429
0

Yazı-pozu bilməyən Quran Hafizi Kərbəlayı Məhəmməd Kazım

13 apr 2014
Məhəmməd Kazım, İranın Qərbində yerləşən Erak vilayətinin Fərahan mahalının "Saruk" kəndinin cütçüsü idi. Digər kənd əhalisinin əksəriyyəti kimi o, da oxumaq, yazmaq nemətindən məhrum idi. Bir gün, kəndə İlahi Hökümləri, halal və haramı təbliğ etmək üçün din alimi gəlir. Alim danışdıqda xüms, zəkat

İnsan nеcə bir varlıq

13 apr 2014
İnsan nеcə bir varlıq? Allah tərəfindən fəzilətlənən, dəryalarda və səhralarda gəzən, paklardan qidalanan, yaranmışların çoxundan fəzilətli olan bir varlıq. Allah yanında bütün varlıqlardan əziz olan, göylərin, yеrlərin, dağların öhdəsindən gələ bilmədiyi vəzifəni öz üzərinə götürən bir məxluq.

HƏZRƏTİ ZEYNƏBİN (S) YÜKSƏK ELMİ MƏQAMI

13 apr 2014
Bəşəriyyət öz əzəmətinə, dinin, elmin müxtəlif sahələrində əldə etdiyi bir çox nailiyyətlərə, elmi kəşflərə görə bir ailəyə borcludur. Bu ailə Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə) müqəddəs ailəsidir. Hicrətin 6-cı ilində Mədinə şəhərində məhz bu ailədə bir qız uşağı dünyaya göz açdı.

Xanım Zəhranın (s.ə) son sözləri

13 apr 2014
... Atam özünə ilk mənim qovuşacağımı deyib; Məndən sonra Sənin başına nələr gələcəyini də... Nə olar ağlama... Baxma mənim ağlamağıma; Mən sənin üçün gözyaşı tökürəm, sən niyə ağlayırsan? Sənin gözlərini yaşlı görməyə dözə bilmərəm Əli, nə olar ağlama...

MƏHƏMMƏD (S) PEYĞƏMBƏR (S) SİYASİ RƏHBƏR KİMİ

13 apr 2014
“Tarixmi qәhrәmanlar yaradır, yoxsa qәhrәmanlar tarix yaradırlar?” Bu sual uzun müddәt qәrb alimlәrinin diqqәt mәrkәzindә olmuşdur. Görәsәn qәhrәmanlar tarixi zәrurәtdәnmi meydana çıxırlar? Yoxsa onlar dövrün axarına әks hәrәkәt etmәyi bacarıb, onda böyük dәyişikliklәr yaratmağa qadir olurlar?
272
0

Həzrət Əlinin nəzərində İslam Peyğəmbəri (s)

13 apr 2014
Bilirəm, bildirirəm ki, Məhəmməd Onun bəndəsidir, rəsuludur. O, Məhəmmədi tanınmış bir din ilə göndərdi. Atəşlər içərisində yollarını azanlara onu dağ kimi nişan verdi. Şübhələri dağıtmaq üçün hökmlü bir Kitab nazil elədi. İnsanlar imtahan içində idilər. Din ipi qırılmaq üzrə idi. Doğru inanc

Məşhurların nəzərində İslam Peyğəmbərinin siması

13 apr 2014
Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) Bu rus yazıçısı Məhəmməd Peyğəmbəri (s) dünyanın ən böyük islahatçısı adlandırmış, İslam dinini və Peyğəmbəri (s) ağılla, hikmətlə uyğun gəldiyinə görə cahanşümul hesab etmişdir.

HACI ZEYNALABİDİN TAĞIYEV

13 apr 2014
İnsanlar dörd qisimdirlər: səxi, kərim, bəxil və ləim. Səxi (səxavətli) odur ki, özü də yeyir, başqalarına da verir. Kərim odur ki, özü yemir, başqalarına verir. Bəxil (simic) odur ki, özü yeyir, amma başqalarına vermir. Ləim odur ki, nə özü yeyir, nə də başqalarına verir. Həzrəti Məhəmməd (s)
727
0

Mir Heydər ağanın günbəzi

13 apr 2014
Mir Heydər, Hacı Mir Cəlal oğlu 1886-cı ildə İrəvan quberniyasının Zəngibasar mahalının Necli kəndində dünyaya göz açıb. Onlar 6 qardaş olublar, Mir Heydər ağa ailənin böyük övladı olub. Atalarının adı Mir Cəlil, əmiləri Mir Əsgər, Mir Əsəd, Mir Sadıq, Mir Əziz, Mir Tağı idi. Bu seyid ailəsinin
421
0

Şah İsmayıl Xətai

13 apr 2014
Şah İsmayıl Xətai (17.7.1487-23.5.1524,Ərdəbildə dəfn olunmuşdur) Səfəvilər dövlətinin banisidir. Dövlət xadimi və sərkərdə, şairdir. O, tarixin yaddaşında daha çox şiəliyin təbliğatçısı kimi qalmışdır. Şeyx Heydərin oğludur (anası Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimdir).
319
0

Azərbaycan seyyidləri

13 apr 2014
Sovetlərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq seyyidlərə ehtiram xalqımızı dinə bağlı saxlayırdı
333
0

Azərbaycan fəqihləri

13 apr 2014
Azərbaycan xalqı həmişə öz istedadı ilə seçilib və İslama, xüsusən şiəliyə böyük alimlər verib

İbrətə layiq olanlar

13 apr 2014
Həqiqətən möminlərin qəlbində Hüseynin gizli bir məhəbbəti var.

HƏZRƏTI FATIMEYI ZƏHRANIN (Ə) ŞƏHADƏTI

13 apr 2014
Dünya qadınlarının ən alisi və xoşbəxti olan Həzrət Fatimənin (s.ə) doğumu əsnasında Allahın Peyğəmbəri (s) Xədicəyə belə buyurmuşdur: «İndi Cəbrail mənə muştuluq verdi ki, pak və gül kimi bir qız uşağımız dünyaya gələcək, bütün imam və məsum rəhbərlər onun nəslindən törəyəcək».

Xanım Zeynəb (ə) və fədakarlıq

13 apr 2014
İmam Hüseyn (ə): «Yaşamaq - bir şeyə inanmaq və ona çatmaq, üçün çalışmaqdan başqa bir şey deyil».