Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » Səhifə 35
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
339
0

Sahibəz-zaman

13 apr 2014
Gəl, ey Sahibəz-Zaman, gətir al səhəri sən, Müjdə yetir, sevindir baban Peyğəmbəri sən!
424
0

Tanrı payı

13 apr 2014
Hekayə Borçalı mahalının barlı-bərəkətli, şirin və dadlı meyvəli bağları olan kəndlərindən biri olan Saralda çox qədim zamanlarda üç qardaş yaşayır, Tanrının onlara vermiş olduğu ömrün şirin-şəkər günlərini keçirirdilər. Bu qardaşların böyüyü Əhməd, ortancılı Güləhməd, kiçikləri isə Xanəhməd
455
0

ATA ƏTRİ

13 apr 2014
İbrahim (ə) qocalmışdı. Ömrünün qürub çağını yaşayırdı. Oğlu İsmayıl (ə) həsrətindən yanıb qovrulurdu. Qəlbində min arzu-dilək var idi. İsmayıl üçün darıxırdı. Neçə illər idi ondan aralı yaşayırdı. Həzrəti İbrahim (ə) ömrünün ahıl çağlarında tapmışdı İsmayılı. Lakin bu sevinc uzun sürməmiş, İbrahim

DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN KLASSİK ŞAİRLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ƏHLİ-BEYT (Ə)

13 apr 2014
Orta əsrlər tarixində yaşamış bir sıra dünya və Azərbaycan şairlərinin əksəriyyəti demək olar ki, əhlibeyt mövzusuna müraciət etmişlər