Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 2
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
380
0

Dünyanın, bərzəxin və axirətin fərqi

30 yan 2015
Əllamə Təbatəbai dünya, bərzəx və axirət haqqında buyurur:: Əllamə Təbatəbai dünya, bərzəx və axirət haqqında buyurur: “Bu aləm, yəni maddi aləm özündən əvvəlki aləmin məluludur (nəticəsidir). O aləm bu aləmin illətidir (səbəbidir). Bu yolla mövzu davam edər. Hər bir aləm özündən sonrakı aləmin
388
0

Nemətin şükrü - Allahın haramlarından çəkinməkdir

27 yan 2015
“Və (yada salın) o zaman(ı) ki, İbrahim və İsmail evin (Kə’bənin) təməlini ucaldırdılar (və deyirdilər): «Ey Rəbbimiz, (bu əməli) bizdən qəbul et ki, həqiqətən, eşidən və bilən Sənsən!»”. (“Bəqərə” 127).
236
0

Axirətimizi məhv edən kiçik günahlar

26 yan 2015
Bəzi insanlar vardır ki, hesab-kitabları çox dəqiqdir. Onlar pullarını elə xərcləyirlər ki, başqlarına möhtac olmasınlar. Hər bir işlərində nəzm vardır. Bu insanların boş vaxtı yoxdur və yersiz sözlərə qulaq asmazlar və yersiz iş görməzlər. (Tebyan)
604
0

Hədəf və arzulara çatmaq üçün 3 lazımlı amil

23 yan 2015
İnsan, kamal axtarışında olan varlıqdır. Onun kamala çatması üçün bütün imkanlar ixtiyarına qoyulmuşdur. İnsanın öz hədəf və arzularına çatması üçün lazımlı şəraitlər olmalıdır. İmam Əli (ə) bizlərə bu şərait və amilləri tanıdır. (Tebyan)
273
0

İlahi sünnət dəyişməzdir, amma haşiyələrdə dəyişiklik mümkündür

23 yan 2015
İlahi sünnətin həyata keçməsi qətidir. “Hər bir millət və dəstə üçün (dünya həyatından müəyyən) bir müddət vardır. Beləliklə, müddətləri başa çatdıqda ondan nə bir saat gecikər və nə də qabağa keçərlər”. (“Əraf” 34).
622
0

Lənət etmək bəyənilmir. Amma bəzi insanlar istisnadır

21 yan 2015
Lənət və nifrin bəyənilən əməllərdən deyildir. Lakin Quran bəzi hallarda özü bəzi insanları lənətləyir. (Tebyan)
213
0

Bəzən suyun axınına qarşı getmək lazımdır

21 yan 2015
Quranın nəzərinə görə, Firon ən pis insan idi. Lakin bu zalım insanın həyat yoldaşı kəramət və izzət sahibi olan bir xanım idi. Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurduğu kimi, o xanımın yeri behiştdədir. (Tebyan)
428
0

Nicat tapmaq üçün bu 4 yolu bilmək lazımdır

20 yan 2015
Qurani-Kərim səma kitabı olaraq insanın təkamül və hidayət yolunu müəyyən edir. Quran bizlərə ya birbaşa və ya dolayı yollarla haqq yolunu tanıdır. (Tebyan)
415
0

Məscidə getməyin 8 bərəkəti

20 yan 2015
Məscid ancaq vacib namazları yerinə yetirmək məkanı deyildir. İctimai və fərdi rabitələrdə mühüm rola malik olan bir müəssisədir. Məsumlarımız (ə) da bizə məhz namaz qılmaq üçün məscidə getməyi tövsiyə etmirlər. Sadəcə ora getməyi tövsiyə edirlər. (Tebyan)
336
0

Allahın ən möhkəm qalasına necə daxil olmaq olar?

20 yan 2015
Həzrət Peyğəmbərdən (s) bizə çox sayda hədis gəlib çatmışdı. Onların hər biri öz növbəsində bir hədiyyədir. Onların hər biri dəyərlidir və əməl etmək bizim üçün lazımlıdır. Lakin deyə bilərik ki, Peyğəmbərin (s) bizlərə verdiyi ən dəyərli hədiyyə - İlahi maarifdir. Bunun da ən bariz nümunəsi – “Lə
239
0

Əcəlin qarşısını nə ala bilər?

20 yan 2015
Quran və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, ölüm məhv və yox olmaq demək deyildir. Bir aləmdən başqa bir aləmə keçid etməkdir. İnsan bu köçmə zamanı kamala çatar. Yəni bu hərəkətə görə ona ziyan dəyməz və heç nə ondan azalmaz. Əslində bu hərəkət zamanı ancaq tərəqqi edər və kamala çatar.
349
0

Allahdan heç bir sirri gizlətmək mümkün deyil

18 yan 2015
Allah Təala insanın sinəsində gizlətdikərindən xəbərdardır. İstər insan onu dilinə gətirsin, istərsə də gətirməsin. Allahın yer və göydə olanlara elmi eynidir. Allahdan heç bir sirri gizlətmək olmaz. “De: «Əgər sinələrinizdə olanı (fikir və qəlbinizdən keçirdiklərinizi, əqidələrinizi, hallarınızı
1870
0

Mömin bəndə günah edən zaman, Allah ona həqiqi tövbə üçün 7 saat möhlət verər

18 yan 2015
İnsan Allaha daha yaxın olan zaman daha çox çətinliklərlə üzləşər. Bu zaman dünya möminin zindanına çevrilər. Mömin o zaman çətinlik çəkər ki, bu müsibətin imtahan və ya günahlarına görə olduğunu bilməz. (Tebyan)
262
0

Allah iblisi bu qədər ibadətinə görə niyə bağışlamadı?

17 yan 2015
Tövhid dedikdə ancaq Allahın qarşısında əyilmək və səcdə etmək nəzərdə tutulur. Yəni, mən tək olan Allahdan başqasına pərəstiş etmirəm, ibadət etmirəm. Şeytan məlun da belə idi. O, tövhidi yaxşı tanıyır və deyirdi ki, Allahdan başqasına ibadət və pərəstiş etmərəm. Bu tövhid – Uluhiyyət tövhididir.
679
0

Ruzini artıran və azaldan amillər

11 okt 2014
Biz hamımız sevirik ki, maddi cəhətdən ehtiyacsız olaq və başqalarından asılı olmayaq. Ürəyimiz istəyən hər bir şeyi ala bilək və pula görə qəm yeməyək. Lakin bəzən hər nə qədər səy etsək də, yenə də maddi cəhətdən ehtiyacsız ola bilmirik. (Tebyan)
375
0

Ali himmətin nişanələrini tanıyaq

04 okt 2014
Ali himmətə (səy, cəhd, çalışma, əzm, dilək, məram) malik olmaq ruhun böyüklüyündən xəbər verir. İslam dini insanları ali himmətə malik olmağa təşviq edir. İslam dini buyurur ki, özünüzü alçaq işlərlə məhdud etməyin. (Tebyan)
625
0

Ərəfə duasının oxunuşu (transkripsiya)

04 okt 2014
Ərəfə duası (azərbaycanca oxunuşu)
579
0

Tuba ağacı nədir və haradadır?

29 sen 2014
Tuba ağacı - Əmirəl-möminin (ə) və nəslinin vilayəti və dostluğudur ki, bütün yaxşılıqları əhatə edir. Başqa sözlə desək, Ali-Muhəmməd (ə) sevgisidir. Necə ki, namaz və həcc və hər bir ibadət əgər vilayəti qəbul edərək olarsa, möminin meracı olar. İmamətin əsasını tək olan Allaha pərəstiş etmək
503
0

İnsanın istedadlarını azaldan pis vərdiş

27 sen 2014
Hədislərin birində oxuyuruq: “Əgər toxsunuzsa, yemək yeməyin. Tox vaxtı yemək yemək istedadı azaldar”. (Tebyan)
267
0

Dua vasitəsilə Zilhiccə ilə tanışlıq

25 sen 2014
Zilhiccə ayını tanıma baxımından, maarifçilik nöqteyi-nəzərindən məşhur duanın sözsüz ki, misli-bərabəri yoxdur. Bu dua 9 gün, hər sübh namazından sonra və məğrib (şam) namazından əvvəl oxunur.