Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 3
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
439
0

PEYĞƏMBƏRIN (S) SON HƏCC ZIYARƏTI

09 apr 2014
Həzrəti Peyğəmbər (s) hicri onuncu ilin Zilqədə ayının 25-də əmr etdi ki, camaata belə elan etsinlər: «Allahın Peyğəmbəri (s) Allah evini ziyarət etməyə gedəcək və hər kimin könlündən keçsə onunla bərabər gedə bilər». Bu xəbəri eşidən hər bir kəs həyəcanlandı və minlərlə müsəlman bu səfərə könüldən

İMAM SADİQİN (Ə) ӘXLAQİ XÜSUSİYYӘTLӘRİ

09 apr 2014
Məlum olduğu kimi insanların zahiri rəftarı onların daxili əxlaq və düşüncələrini əks etdirir. Belə ki, insanları öz rəftar və davranışları ilə tanımaq mümkündür. Az adam tapılar ki, qəlbində olanları öz rəftar və hərəkətləri ilə büruzə verməsin. Imam Sadiq əleyhissalam da başqa imamlar kimi, bütün

Səadətli doğum günü

09 apr 2014
İmam Həsən Əsgərinin (ə) bibisi Həkimə xanım həzrət Mehdinin (əc.) təvəllüd əhvalatını belə nəql edir: “Şəban ayının on dördüncü cümə günü axşamı, qardaşım oğlu İmam Həsən Əsgərinin (ə) evinə getdim. Geri dönərkən İmam mənə buyurdu: “Bu gecə bizdə qal, yer üzünü öz elmi, iman və hökmü ilə
1316
1

Birinci Səlib Yürüşü və Səlahəddin Əyyubi

09 apr 2014
Böyük Ərəb Xilafətinin yaranması və dünyada elm və mədəniyyət ocağına çevrilmiş İslam dünyası XI əsrdə xristian dünyasının yuxusuna haram qatmışdı. Klisə öz nüfuzunu itirmiş, indiki Avropa dövlətlərinin əcdadları isə süqut astanasında idi. Bütün bunların çıxışı isə xristian aləmi üçün yalnız bir
518
0

HİCABIN TARİXÇƏSİ VƏ ONUN QADINLARA VACİB OLMASI

09 apr 2014
Ümumiyyətlə hicab bütün dinlərdə mövcud olmuşdur. Müqəddimə üçün deyim ki, Allah taala bəşərə nəyi vacib etmişsə, bunu, onun xeyri üçün etmiş və onu nədənsə çəkindirmişsə, həqiqətdə həmin işi onun zərə-rinə olduğuna görə qadağan etmişdir.

Peyğəmbərlər atası - İbrahim peyğəmbər (ə)

09 apr 2014
Babil əhalisi öz bayram məclislərini şəhərdən çöldə gözəl bir yerdə keçirirdilər. Onlar baharın gəlişini bayram edirdilər. Atılıb-düşür, oynayır və yeyirdilər. Bayram məclisi qurtarandan sonra isə öz şəhərlərinə qayıdıb, məbədlərinə gedirdilər.

İMAM HÜSEYNİN (Ə) FƏZİLƏTLƏRİ

09 apr 2014
İmam Hüseynin ən başlıca fəziləti Onun pak əhli-beyt incilərindən olmasında, nəslinin sonuncu Peyğəmbərdən başlayıb sonuncu İmama qədər yetişməsindədir. Belə ki, Həzrət bəşəriyyətin ən şərəflisi, peyğəmbərlərin xatəmi Həzrət Məhəmmədin (s) nəvəsi, möminlərin əmiri Həzrət Əlinin (ə) övladı, iki
426
0

İBRAHİMİ FƏDA ETDİM HÜSEYNƏ!..

09 apr 2014
Rəvаyət edilir ki, İmam Hüseyn (ə) şəhаdət xəbərini Cəbrаil (ə) dəfələrlə Həzrət Rəsulа yetirмişdi. Мötəbər мənbələrdə söylənilib ki, Аllаhın Rəsulu (s) о мəsuмu uşаqlıq vаxtındа qucаğınа аlıb üzünü оnun üzünə sürtdüyü zамаn uşаqdа Həzrətə qаrşı о qədər istək yаrаnırdı ki, uşаğın gözündən bir dамlа

KƏRBƏLA HADİSƏSİNƏ İCTİMAİ-FƏLSƏFİ BAXIŞ

09 apr 2014
Od ilə su, xeyir ilə şər, haqq ilə batil bir araya sığmaz! Xeyirlə şərin mübarizəsi Adəm övladı Yer üzünə qədəm qoyandan bəri davam edir. Kimiləri xeyir cəbhəsində haqq uğrunda səadət naminə mübarizə aparır, kimiləri isə şər cəbhəsində haqsızlıq uğrunda çirkin niyyətlərlə Yer üzündə fitnə-fəsad