Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 5
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
613
0

Vəhy hadisəsi

09 apr 2014
Vəhy haqqında söhbət açmaq Allahın kəlamını tanımaqda başlıca rol oynadığı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Allahın sözünü bəyan edən, səmavi mesaj olan Quran vəhy vasitəsi ilə nazil olmuşdur. Vəhy yüksək Mələkut tərəfindən maddi dünyaya enən qeybi müjdədir. “Şübhəsiz ki, bu (Quran) aləmlərin Rəbbi
499
0

QURAN TİLAVƏTİNİN FAYDALARI

09 apr 2014
Peyğəмbər (s): «Qurаn оxuyаn şəxsdən аxirətin bəlаsı uzаq оlаr» («Bihаr», 19/92). Peyğəмbər (s): «Ey Sаlмаn! Qurаn оxuмаğı özünə bоrc bil. Оnu оxuмаq günаhlаrın kəffаrəsi, аtəşə pərdə, əzаblаrdаn амаndır... Мöмin Qurаn оxuduqdа Мütəаl Аllаh оnа rəhмətlə nəzər edər» («Bihаr», 17-18/92). Peyğəмbər