Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 5
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
490
0

Quranda fürui din ayələri (1)

09 apr 2014
Qurani Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, onun hər bir kəlməsinin çoxlu mənaları var. Ona görə də Quranı həm tərcümə və həm də təfsir edirlər. Tərcümə Quran ayələrinin bir-bir ərəb dilindən hər hansı bir dilə çevrilməsinə deyilir. Təfsir isə onların açıqlanması, izahı deməkdir.
516
0

Quranda nisbilik nəzəriyyəsi

09 apr 2014
Quranda nisbilik nəzəriyyəsi. Həcc surəsinin 47-ci ayəsində deyilir: «Təcil ilə səndən əzab istəyirlər, Allah öz vədəsinə heç xilaf etməz. Həqiqətən, sənin Pərvərdigarının yanında bir gün, sizin saydığınız min il kimidir» .
567
0

Vəhy hadisəsi

09 apr 2014
Vəhy haqqında söhbət açmaq Allahın kəlamını tanımaqda başlıca rol oynadığı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Allahın sözünü bəyan edən, səmavi mesaj olan Quran vəhy vasitəsi ilə nazil olmuşdur. Vəhy yüksək Mələkut tərəfindən maddi dünyaya enən qeybi müjdədir. “Şübhəsiz ki, bu (Quran) aləmlərin Rəbbi
466
0

QURAN TİLAVƏTİNİN FAYDALARI

09 apr 2014
Peyğəмbər (s): «Qurаn оxuyаn şəxsdən аxirətin bəlаsı uzаq оlаr» («Bihаr», 19/92). Peyğəмbər (s): «Ey Sаlмаn! Qurаn оxuмаğı özünə bоrc bil. Оnu оxuмаq günаhlаrın kəffаrəsi, аtəşə pərdə, əzаblаrdаn амаndır... Мöмin Qurаn оxuduqdа Мütəаl Аllаh оnа rəhмətlə nəzər edər» («Bihаr», 17-18/92). Peyğəмbər