Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » Səhifə 4
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
714
0

Peyğəmbərlər haqqında bilmədikləriniz

16 apr 2014
Peyğəmbərlərin dillərinə gətirdikləri ən gözəl cümlə nə olmuşdur? 1- Peyğəmbərlərin ən gözəl cümləsi “La ilahə illəllah” (Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur) cümləsidir. Hansı peyğəmbərin xəstəliyi 40 il çəkmişdir?
837
0

Zühur əsri

16 apr 2014
İmam Sadiq(ə): "Mehdi İslam dininin bütün sahələrini aşkar edəcək"
393
0

Quran Peyğəmbərin Əhli-beytinə xüsusi əhəmiyyət verir

16 apr 2014
Sual: Quranda Allah-taalanın Peyğəmbərin Əhli-beytinə xüsusi diqqətini göstərən ayə vardırmı? Cavab: Quran ayələrinə müraciət etməklə aydın olur ki, Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) övladları Allahın xüsusi inayət və mərhəmətinə layiq görülmüş və buna görə də onlar nübuvvət, imamət və

"Nəhcül-Bəlağə" hekayətləri

16 apr 2014
DOQQUZUNCU HEKAYƏT ƏŞƏS İMAMIN NƏZƏRİNDƏ Kendə qəbiləsindən olan Əşəs ibni Qeys İmam Əli (əleyhissalam)-ın xilafəti zamanında münafiq başçılarından hesab olunurdu. Bundan əlavə Peyğəmbər əshabından sayılan Abdullah ibni Übəyy ibni Sülum da Həzrətin zamanında münafiq dəstəsi başçılarından
254
0

Peyğəmbərin (s) cənnəti

16 apr 2014
O gecə kainat təşviş içində idi. Əlinin (ə) evində, ömrünün hər bir anı Peyğəmbərin (s) rahatlığı olan bir şəxs ölüm yatağında idi. Elə bir şəxs ki, Peyğəmbər (s) hər vaxr cənnətin iyini duymaq istəsəydi onu iyləyərdi. Çünki o "atasının anası" - Peyğəmbərin (s) hər şeyi idi.
421
0

Fatimeyi Zəhranın (s.ə) adları

16 apr 2014
Adətən adlar onun Sahiblərinin necəliyini bəyan edir. Əlbətdə əgər bu adqoyma hikməti bir şəxs vasitəsi ilə həyata keçsə. Hədislərdən məlum olurki, Fatimənin adını Allah Taala özü qoymuşdur. Peyğəmbər (s) bu barədə buyurur: " ona Fatimə adı ona görə qoyulub ki, Allah Taala o və onun dostlarını və
323
0

XANIM ZƏHRA (s.ə.) və İLAHİ TƏLİM-TƏRBİYƏ

16 apr 2014
Allah ən çox sevdiyi bəndəyə ən qiymətli hədiyyəsini əta edər. Həzrət Muhəmməd (s) də Allah dərgahında xüsusi şərafət və məqama malik peyğəmbərdir. Şəninə “Kövsər” surəsi nazil olan Xanım Fatimə (s.ə.), atasına ilahi bir bəxşiş, dəyəri sözlə ifadə olunmayacaq qədər misilsiz bir hədiyyədir.
343
0

Əhli-Beyt məktəbi

16 apr 2014
Tarix boyu bir çox ideoloji məktəblər olmuşdur. Bunlardan bir çoxu bu gün də öz varlığını davam etdirməkdədir. Bu məktəbləri İlahi vəhy məktəbi və bəşəri fikir məktəbi də adlandıra bilərik. Heç şübhəsiz ki, bu məktəblərin ideoloji rəhbərləri də vardır. İdeoloji rəhbər olmadan bu məktəblər öz
2953
0

Imam Cəfəri Sadiq (ə) həyatı

16 apr 2014
SӘKKIZINCI MӘ᾽SUM IMAM CӘ᾽FӘR SADIQ ӘLEYHISSALAM IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI Adı: Cə᾽fər Ləqəbi: Sadiq Künyəsi: Әbu Abdullah Atası: Həzrət Məhəmməd Baqir (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 80-cı il Imamlıq müddəti: 31 il Ömrü: 68 il Şəhadət olduğu tarix: Hicri 148-ci ildə Abbasai xəlifəsi Mənsurun əmri ilə
427
0

Onun Hakimiyyəti

16 apr 2014
Vəd olumuş Mehdinin (ə.f.) zühuru və onun dünya hökuməti bütün yaxşılıqların və insani dəyərlərin zühuru, bərpası deməkdir.
755
0

ƏHLİ-BEYT AYƏSİ

16 apr 2014
Məhərrəm ayı İmam Hüseyn (ə) aşiqləri qara bayraqların altından keçirlər. Məclislərdə, Hüseyniyyələrdə və ya hər hansı bir münasib yerdə toplaşıb Hüseyn (ə)-ın adını zikr edir və bunu özlərinə ibadət hesab edirlər. Yer kürəsində müxtəlif firqələr mövcuddur. Bu firqələrin yolunu davam etdirən

Məcburi hicab! (məqalə)

16 apr 2014
Yanlış bir sual “Məcburi hicabla razısınız, yoxsa yox?” sualı doğru deyil. “Hicab məcburidir, ya yox və məcburiyyət deyəndə nə nəzərdə tutulur?” sualının mahiyyəti və hüdudları aydın olsa, o zaman yanlış olduğu meydana çıxar. Bəzən hicab məntiqi və ya dini bir məsələ kimi irəli sürülür. Yəni mən

Daşıdığımız Əhli-beyt (ə) adları

16 apr 2014
BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-RAHİM! Bildiyiniz kimi əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “Məndən sonra yolunuzu azmayısınız deyə sizin aranızda 2 böyük əmanət qoyub gedirəm: Allahın kitabı Qurani-Kərim, mənim Əhli-Beytim. Quran və Əhli-Beytdən (ə) ayrı düşmək - həlak olmaq deməkdir”. Bəli, əziz
332
0

Dünyanın məşhurları İmam Hüseyni (ə) necə tanıyır?

16 apr 2014
Rajendra Prasad, Hindistanın ilk prezidenti: “İmam Hüseynin şəhadəti yalnız bir ölkə və ya bir xalqa aid deyil, bütün bəşəriyyət üçün dəyərli bir irsdir”.
259
0

Dünya bu gün Əhli-Beyt(ə) məktəbini qəbul etməyə hazırdır

16 apr 2014
Ayətullahul-Üzma Şeyx Cəfər Sübhani İmam Sadiq(ə) mədrəsəsində yeni dərs ilinin başlanması mərasimində Hz.İmam Sadiqdən(ə) "Hər kəs zamanının şəraitindən xəbərdar olarsa, zamanının hücumlarına məruz qalmaz" hədisini zikr edərək bildirib ki, bu hədisdə iki məna vardır ki, birinci məna fəlsəfi
456
0

Əhli-Beyt (ə)

16 apr 2014
Hər bir xalqın, millətin həyatında onun dini və mənəvi aləmi bitib tükənməyən İlahi bir nemət sayılır. Yarandığı bir gündən İslam dini və onun müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim bütün insanların müqəddəratında böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Qurani-Kərim ən yüksək mənəvi dəyərləri və ruhani

“ Əhli-beyt ” kimlərə deyilir

16 apr 2014
“Əhli-beyt” sözü lüğətdə “ev əhli” mənası verməsinə baxmayaraq, istilahi mənada İslam Peyğəmbərinin ailəsi, övladları məfhumunu daşıyır və yalnız xüsusi şəxslərə aid edilir. Bu şəxslərin kim olması Peyğəmbərin özündən nəql olunan onlarca rəvayətdə açıq-aşkar bəyan edilmişdir. Bu rəvayətlərdə yalnız

Həzrət Abbas (ə)

16 apr 2014
Qəməri Bəni Haşim Həzrət Əbülfəzl əleyhissəlamın etdiyi qəhrəmanlıq haqqında nə qədər danışsaq yenə azdır. Çünki, Əbülfəzl (ə) elə bir şəxsiyyətdir ki, onun kimliyi haqqında dəqiq surətdə yazmağa heç bir qələm qadir deyil. Qəməri bəni Haşim, Əbu Talib övladlarının qəhrəmanlıqlarının ən böyük,

Xədiceyi-Kubra

16 apr 2014
Peyğəmbər (s) buyurdu: Tövsiyə edirəm hamı bu qıza hörmət etsin. Çünki, o, Xədiceyi-Kubra kimidir.
314
0

Qədiri-Xum - "Vilayət" günəşinin doğduğu tarixi gün

16 apr 2014
İslam tarixinin müxtəlif dövrlərində müsəlmanların sonrakı həyatına, fəaliyyətinə təsir edəcək dönüş nöqtələri mövcuddur. Belə tarixi dönüş nöqtələrindən birini də, Qədiri-Xum hadisəsidir. Həmin gün sevimli Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd (s) İlahi göstərişlə müsəlmanların sonrakı taleyini müəyyən