Şeytanın rəngarəng hiylə növləri və onunla mübarizə yolları
Mьəllif: admin1
Tarix: 11-09-2020, 10:00
Şeytanın rəngarəng hiylə növləri və onunla mübarizə yolları
Şeytana bu cür cavab verməyə çalışaq!

Şeytanın hiylələri növbənövdür. Hər kəsi fərqli vasitələrlə aldadır. Çünki Şeytan hiyləgərdir, hər kəsin “dilini bilir”, “açarını tapır”, hərəni “lazımi yerdən vurur”.

Cavan-qoca, gözəl-çirkin, varlı-kasıb, alim-cahil, xəstə-sağlam, dindar-dinsiz... Hər kəs üçün Şeytanın öz hiyləsi, öz fitnəsi, öz vəsvəsəsi, öz bəhanəsi var.

Şeytan kiminin ürəyinə qara, çirkin, günah fikirlərlə girir, kiminə də öz insan cildli köməkçilərinin dili ilə təsir göstərir. Bəli, ətrafımızda o qədər şeytan dilli, şeytan fikirli insanlar var ki.

Durmadan İblisin sınaqdan keçmiş hiylə və bəhanələrini dilə gətirir, beynimizi zəhərləməyə çalışırlar. Bunları qulaqardına vurmağı bacaranlar tapılsa da, təəssüf ki, çoxusu tələyə düşür.

Gəlin, Şeytanın məkrli sözlərini bir daha yada salaq və vicdanın onlara verə biləcəyi, daha doğrusu, verməli olduğu cavabları da dinləyək.

Bu cavablar Allaha doğru yönəlmiş mömin qəlbin, pak fitrətin cavablarıdır. Bu cavabları da eşidək ki, şeytani pıçıltılara qarşı içimizdən gələn səsləri eşidəndə onları susdurmayaq.

Şeytanın birinci hiyləsi:

“Cavanlığın qədrini bil. Namaz, oruc, hicab cavan işi deyil. Qocalanda bunları edərsən”.

Cavabı:

Əvvəla, qocalıq vaxtına kimi yaşayacağına kimdən zəmanət almısan? Qəbristanlığa get, cavan ölənlərin başdaşılarının üzərindəki tarixləri oxu. Sənin də onlardan birinə dönməyəcəyini haradan bilirsən?

İkincisi, eşitməmisənmi, “daldan atılan daş topuğa dəyər”, “sonrakı peşmançılıq fayda verməz”.

Həyatının ən gözəl dövrünü günaha, allahsızlığa sərf edəndən sonra artıq günah etməyə gücün və imkanın olmadığı zaman, qoca və zəif ikən ayılmağının nə faydası var?

Bilə-bilə tövbəni təxirə salırsan, tövbə qapısı açıq ikən ona arxa çevirirsən. Bəs, sənin kefinə tövbə etmək düşdüyü gün bu qapının hələ də açıq olacağına yəqinin varmı?

Şeytanın ikinci hiyləsi:

“Allahın mərhəməti böyükdür, Allah bağışlayar”.

Cavabı:

Əlbəttə, Allahın mərhəməti böyükdür və mömin bu mərhəmətə ümid bəsləməlidir. Amma Allahın mərhəmətindən sui-istifadə etmək də olmaz. Allahın mərhəməti böyükdür, amma hüdudsuz deyil, onun da həddi və sonu var.

Allahın mərhəməti Onun ədalətini üstələməz. İlahi dərgahda heç kimin xatirinə heç kimin haqqı tapdanmaz. Bir zərrə yaxşılıq edən də əvəzini görəcək, bir zərrə pislik edən də əvəzini tapacaq.

Şeytanın üçüncü fitnəsi:

“Bu qədər günahdan sonra onsuz da sənə xilas yoxdur. Elə isə, ibadətin nə faydası var?”

Cavabı:

Özünütənqid yaxşı işdir, amma gərək həddi keçməsin. Ümidsizlik məhz şeytanın işidir, çünki onun qiyamətdə cəhənnəmə düşəcəyi qəti məlumdur.

Allah ona yalnız məhşər gününə kimi möhlət verib. Amma şeytandan başqa hər kəsin öz günahlarını bağışlatdırma və cənnəti qazanma şansı var.

Müsəlman həmişə ümidlə qorxu arasında olmalıdır. Allahın mərhəmətinə ümid onu yaşamağa həvəsləndirir. Allahın qəzəbindən qorxu isə onu qudurğanlıqdan qoruyur.

Şeytanın dördüncü vəsvəsəsi:

“Bir günahla heç nə olmaz”.

Cavabı:

Özümüzü aldatmayaq. İnsan unutqan məxluqdur, etdiyi yaxşılığı həmişə böyük görür, etdiyi pisliyi isə kiçik və yüngül sayır.

Mütəmadi olaraq “heç nə olmaz” deyə etdiyimiz tək-tək günahlar ömrümüzün sonunda üst-üstə yığılıb elə nəhəng bir yük əmələ gətirə bilər ki, o yüklə cənnətə yaxın düşməyimiz çətin olar.

Unutmayaq, yaxşı işlər günahlarımızı yuduğu kimi, pis işlər də savablarımızı silir. “Əməl kisəsi”nə atdığımız savab buğdalarının çox olduğunu düşünürük.

Amma unuduruq ki, bu kisənin içinə günah siçovullarını buraxan da özümüzük. Qiyamət günü kisənin ağzını açanda əlimizə keçən buğda gözlədiyimizdən qat-qat az ola bilər.

Şeytanın beşinci hiyləsi:

“İbadət mühüm deyil. Əsas odur ki, qəlbin təmiz olsun”.

Cavabı:

Allah qəlblərdə olanı hamıdan yaxşı bilir. Qəlbin təmizliyi ayda nəzir qutusuna beş manat pul salmaqla, rastına çıxan dilənçiyə qəpik-quruş verməklə, gördüyün xəstələrə ürəyində şəfa arzulamaqla ölçülməz.

Həmçinin, qəlbin təmizliyinin meyarını seçmək ixtiyarı da bizdə deyil. Hamıya vacib olan ibadətləri, halal-haramları kənara tullayandan sonra Allah yanında qəlbimizin təmiz sayılacağını haradan bilirik?

Qəlbi təmiz olan hər şeydən əvvəl bu təmizliyi Allaha münasibətində göstərər, Onun qayda-qanunlarını müzakirəsiz icra edər.

Bir də unutmayaq ki, qəlbi təmizləməyin və kirlənməkdən qorumağın ən yaxşı və zəruri yolu ibadətlərdir.

Quran nahaq yerə buyurmur ki, “namaz insanı pisliklərdən və bəyənilməz işlərdən uzaq tutar”.

Şeytanın altıncı hiyləsi:

“Palaza bürün, ellə sürün”.

Cavabı:

Atalar sözü başımızın tacı, həyat düsturumuzdur. Amma hər sözü hər məqama tətbiq etməz olmaz, hətta atalar sözü olsa belə.

“Palaza bürün, ellə sürün” misalı xalqın iradəsinə əks getməməyi, camaatın içindən seçilməməyi, özünü başqalarından süni surətdə fərqləndirməməyi ifadə edir.

Bu misal qınından çıxıb qınını bəyənməyən tısbağalar haqqındadır. Amma Allahın buyurduqlarına əməl etmək məsələsinə bu misalın aidiyyatı ola bilməz.

Çünki xalqın tarixdən süzülən təcrübəsi, müdriklərin fikir yolu elə Allahın buyurduğu yolla eynidir. Əgər arada ziddiyyət varsa, deməli, bu, camaatın düşüncəsinə və məişətinə sonradan əlavə edilmiş bir yamaqdır.

Bir də ki, müqəddəslərimizin məşhur sözü var: Allahın dini insanların hərəkətinə görə tanınmaz. Əksinə, insanlara Allahın dininə əsasən qiymət verilər.

Yəni dini dəyərləri müəyyən edən bəşər deyil, Allahdır. Əgər əksəriyyət bu gün hər hansı dini qanuna əməl etmirsə, bu, dinin naqisliyi deyil, ona əməl etməyən insanların naqisliyi deməkdir.

Seytanın yeddinci fitnəsi:

“Çox düşünmə, boş ver”.

Cavabı:

Bu, Şeytanın ən məşhur vəsvəsəsidir. Qurani-kərimin yüzlərlə ayəsi insanları düşünməyə, araşdırmağa, ibrət almağa çağırır, ağıl sahiblərini tərifləyir, düşüncəsizləri məzəmmət edir.

Qurandakı və hədislərdəki elmi həqiqətlər 1400 ildir ki, dünyanı heyrətdə qoymaqda davam edir. Hər bir mənəvi və maddi nailiyyət düşüncə ilə əldə edilir. Allahın özü də ağılla tanınır, bilinir.

Hər şeyə “boş ver” bəhanəsi ilə yanaşmaq insana məsuliyyətsizlikdən, kütlükdən savayı nə verə bilər? Şeytan insanların düşünməsindən qorxur.

Çünki elmli, bilikli, mərifətli insan Şeytanın iç üzünü görür və onun hiylələrindən xilas olmağı bacarır. Cahil adam isə Şeytanın quludur.

Düşünməyən insan cavabdehlik yükünü hiss etmir, özünü rahatlıqda sanır. Dünyada hər şeyə laqeyd yanaşmaqla bəlkə də müvəqqəti xəyali rahatlıq əldə etmək olar.

Bu, insanın öz-özünü aldatması deməkdir. Amma bütün həqiqətlər qiyamətdə açılacaq. Orada Allahı aldatmaq mümkün olmayacaq.

Şeytanın səkkizinci hiyləsi:

“Din mövhumatdır. Ən yaxşısı budur ki, ondan uzaq olasan”.

Cavabı:

Sovetlər dönəmində bu sözü çox eşitdik. Yəqin ki, bu iddiaya inananların düşüncəsi hələ də keçmişə bağlıdır. Çünki artıq əksəriyyət dinin mövhumat olmadığını, elmlə ziddiyyət təşkil etmədiyini, hətta elmin izah edə bilmədiyi həqiqətlərə işıq saçdığını etiraf edir.

Doğrudur, dindən sui-istifadə edənlər, onu sehr-cadu məngənəsinə salmaq istəyənlər, Quranı qəbristanlıq kitabına çevirənlər hələ də çoxdur. Amma kim sənə deyir ki, onlara qoşulasan? Həqiqi dini bilikləri əldə etmək üçün o qədər sağlam mənbə, o qədər ziyalı din xadimi var ki.

Şeytanın doqquzuncu hiyləsi:

“Bütün dindarlar fırıldaqçıdır. O qədər içki içib namaz qılanlar, hicabın altında hoqqa çıxaranlar var ki”.

Cavabı:

Bəli, belələri var. Amma yenə yuxarıdakı misalı təkrarən yada salaq: “Allahın dini insanlarla tanınmaz. İnsanlar Allahın dininə əməl etmələri ilə tanınarlar”.

Fırıldaqçıları xalq da qınayır, Allah da lənətləyir. Sən dindar ol, amma təmiz ol. Namaz qıl, amma içki içmə. Hicab ört, amma ismətini itirmə. Sənə nə mane olur ki?

Axı, həkimlərin bəlli bir qisminin rüşvət aldığını, müəllimlərin bir hissəsinin pulla qiymət yazdığını bildiyimiz halda, yenə həkimliyi və müəllimliyi şərəfli peşə saymaqda davam edirik. Elə isə, beş-on üzdəniraq dindara görə niyə dinin üzərinə ləkə salmalıyıq, niyə vicdanlı dindarları bu fırıldaqçılara qurban verməliyik?

İlahiyyatçı Natiq Rəhimov
Oxşar xəbərlər
«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031