Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.