Əhli-sünnə mənbələrində Xanım Fatimənin (s.ə) fəzilətləri
Mьəllif: admin1
Tarix: 6-12-2023, 10:34
Əhli-sünnə mənbələrində Xanım Fatimənin (s.ə) fəzilətləri
Əhli-sünnə mənbələrində Xanım Fatimənin (s.ə) fəzilətləri barədə yazılanlarla tanış olaq.

1. Aişə nəql edir: “Peyğəmbər (s) ölüm xəstəliyi yatağında olarkən buyurdu: "Ey Fatimə (s.ə)! Aləm qadınlarının seyyidəsi, bu ümmətin qadınların seyyidəsi və möminlərin qadınlarının seyyidəsi olmağa razı deyilsənmi?!"”.

Əl-Hakim deyir: Bu hədisin sənədi səhihdir.

Əz-Zəhəbi, "Ət-Təlxis"də deyib: Səhihdir.

Mənbə: "Əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 3, səh. 170, hədis 4740.

2. İbn Abbas (r.ə) nəql edir: “Peyğəmbər (s) buyurub: "Aləm qadınlarının ən fəzilətliləri – Xədicə Xuvəylid qızı, Fatimə Muhəmməd (s) qızı, Məryəm İmran qızı və Fironun xanımı Asya Muzəhim qızıdır””.

Əl-Hakim deyir: Bu hədisin sənədi səhihdir.

Əz-Zəhəbi "ət-Təlxis" də deyib: Səhihdir.

Mənbə: "Əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 2, səh. 650, hədis 4160.

3. Bureydə əl-Əsləmi nəql edir: "Peyğəmbər (s) kişilərdən ən çox Əlini (ə), xanımlardan isə Fatiməni (s.ə) sevirdi".

Əl-Hakim deyir: Bu hədisin sənədi səhihdir.

Əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib: Səhihdir.

Mənbə: "Əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 3, səh. 168, hədis 4735.

4. İmam Əli (ə) nəql edir: “Allahın Rəsulu (s) Fatiməyə (s.ə) dedi: "Allah sənin qəzəbinə görə qəzəblənir və razılığına görə razı qalır"”.

Hədisdən sonra hafiz əl-Heysəmi deyir: ət-Təbərani bu hədisi nəql etmişdir və onun sənədi həsəndir (mötəbərdir).

Mənbə: "Məcməuz-Zəvaid və Mənbəul-Fəvaid", cild 9, səh. 204, hədis 15204.

5. Misvər ibn Məxrəmə nəql edir: “Rəsulullah (s) buyurub: "Fatimə mənim vücudumdan bir parçamdır; kim onu qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirmişdir"”.

Mənbə: "Səhih Buxari", “Səhabələrin fəziləti” kitabı, “Fatimənin (s.ə) fəziləti” babı, hədis 5556.

6. Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: “Peyğəmbər (s) buyurub: "Biz Əhli-Beytə (ə) nifrət (düşmənçilik) edən hər kəsi Allah cəhənnəmə daxil edər"”.

Mənbə: "Əs-Silsilətus-Səhihə", cild 5, səh. 643, hədis 2488.

Albani deyib ki, hədis səhihdir.

7. Əbu Hüreyrə nəql edir: “Peyğəmbər (s) Əliyə, Fatiməyə, Həsənə və Hüseynə baxıb dedi: "Mən sizə qarşı savaşanlarla savaş, barış içində olanlarla da barış içindəyəm"”.

Əl-Hakim deyir: Bu hədis həsəndir (mötəbərdir).

Mənbə: "Əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 3, səh. 161, hədis 4713.

8. Səd ibn Əbu Vəqqas nəql edir: "Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq" (“Ali İmran”, 61)

Ayəsi nazil olduqda Allahın Rəsulu (s) Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yanına çağırıb: "Allahım! Mənim ailəm bunlardır" – buyurdu".

Əl-Hakim deyir: Bu hədis şeyxeynin (Buxari və Müslümün) şərtinə əsasən səhihdir.

Əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib: Buxari və Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.

Mənbə: "əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 3, səh. 163, hədis 4719.

9. Aişə nəql edir: “Peyğəmbərin (s) üzərində qara yundan naxışlı bir örtük olduğu halda çıxdı. Həsən ibn Əli gəldi və onu örtükə daxil etdi.

Sonra isə Hüseyn gəldi və onu da birgə daxil etdi. Sonra isə Fatimə gəldi və onu da daxil etdi. Sonra isə Əli gəldi və onu da daxil etdi.

Bundan sonra isə belə dedi: "Ey Əhli-Beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!". (“Təthir” ayəsini oxudu – “Əhzab” 33)

Mənbə: "Səhih Müslüm", “Səhabələrin fəziləti” kitabı, “Əhli-Beytin (ə) fəziləti” babı, hədis 2424.

10. Aişə nəql edir: "Atasından (Peyğəmbərdən (s)) başqa, Fatimədən (s.ə) daha fəzilətli kimsəni görmədim".

Rəvayətdən sonra İbn Həcər əl-Əsqəlani deyir: Ət-Təbərani "əl-Mucəmul-Əvsət" kitabında bu rəvayəti nəql etmişdir. Onun sənədi şeyxeynin (Buxari və Müslümün) şərtinə əsasən səhihdir.

Mənbə: "Əl-İsabə", cild 8, səh. 264, nömrə 11587 “Fatimətuz-Zəhra (s.ə)”.

11. Abbad ibn Abdullah ibn Zubeyr nəql edir: “Aişə, Peyğəmbərin (s) qızı Fatiməni (s.ə) xatırladığı zaman belə deyərdi: "Atasından (s) başqa Fatimədən (s.ə) daha doğru danışan bir kimsəni görmədim"”.

Əl-Hakim deyir: Bu hədis Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.

Əz-Zəhəbi "ət-Təlxis"də deyib: Müslümün şərtinə əsasən (səhihdir).

Mənbə: "əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", cild 3, səh. 175, hədis 4756.(Allahverdi Əlizadə, “Dəyərlər”in oxucusu)
Oxşar xəbərlər
«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031