Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 2
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s

DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN KLASSİK ŞAİRLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ƏHLİ-BEYT (Ə)

13 apr 2014
Orta əsrlər tarixində yaşamış bir sıra dünya və Azərbaycan şairlərinin əksəriyyəti demək olar ki, əhlibeyt mövzusuna müraciət etmişlər